AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sự giãn nở vì nhiệt của các khí oxi, hiđrô và cacbonic thì: 

  • A. Hiđrô giãn nở vì nhiệt  nhiều nhất .     
  • B. Oxi giãn nở vì nhiệt ít nhất.          
  • C.  Cacbonic giãn nở vì nhiệt như hiđrô.           
  • D. Cả ba chất giãn nở vì nhiệt như nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>