AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì đại lượng nào sau đây không thay đổi : 

  • A. Khối lượng chất lỏng.                    
  • B. Nhiệt độ chất lỏng.
  • C. Khối lượng riêng chất lỏng.                               
  • D. Thể tích chất lỏng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>