AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít, cách nào đúng 

  • A.  Rắn, lỏng, khí   
  • B. Rắn, khí, lỏng         
  • C. Khí, rắn, lỏng     
  • D. Khí, lỏng, rắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>