AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì: 

  • A. Lốp xe dễ bị nổ. 
  • B.  Lốp xe bị xuống hơi.
  • C.  Không có hiện tượng gì xảy ra với lốp xe. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>