YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tường nào không kiên quan đến sự đông đặc 

  • A. Sản  xuất muối từ nước biển        
  • B. Đút một chuông đồng        
  • C. Cho khai nước vào tủ lạnh                
  • D. Thép lỏng để nguội trong khuôn đúc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>