AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sắp xếp chất rắn nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng? 

  • A. Nhôm, đồng, sắt.     
  • B. Sắt, đồng, nhôm.
  • C.  Sắt, nhôm, đồng.      
  • D. Đồng, nhôm, sắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>