AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các câu sau, câu phát biểu sai là: 

  • A. Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau. 
  • B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.
  • C. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
  • D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>