AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì 

  • A. Khối lượng của vật tăng, thể tích của vật giảm 
  • B. Khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm
  • C. Khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật giảm 
  • D. Khối lượng của vật tăng, thể tích của vật không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>