RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây? 

  • A. Làm nóng nút.   
  • B. Làm nóng cổ lọ.
  • C. Làm lạnh cổ lọ.   
  • D. Làm lạnh đáy lọ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>