AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất? 

  • A. Vonfram                
  • B. Sắt                            
  • C. Nhôm             
  • D. Đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B.

  Sắt dẫn điện kém nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>