YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

  • A. 0,45Ω
  • B. 0,2Ω
  • C.  0,85 Ω
  • D. 0,34Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của sợi dây đồng là:

   \(R=\rho .\frac{l}{S}=1,7.10^{-8}.\frac{100}{2.10^{-6}}\)  = 0,85 Ω

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5996

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON