YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

  • A. 0,45Ω
  • B. 0,2Ω
  • C.  0,85 Ω
  • D. 0,34Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của sợi dây đồng là:

   \(R=\rho .\frac{l}{S}=1,7.10^{-8}.\frac{100}{2.10^{-6}}\)  = 0,85 Ω

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5996

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON