ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng dây Nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng cộng là 0,8m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết diện là bao nhiêu

  • A.  0,5 cm
  • B.  0,5 m
  • C.  0,05 mm
  • D.  0,5 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tiết diện của dây nicrom : 

  \(\begin{array}{l}
  S = \rho .\frac{l}{R}\\
   = \frac{{1,{{1.10}^{ - 6}} \times 0,8}}{{4,5}} = 0,{2.10^{ - 6}}({m^2})
  \end{array}\)

  Đường kính của dây nung là: 

  \(\begin{array}{l}
  S = \frac{{\pi {d^2}}}{4}\\
   \Rightarrow d = \sqrt {\frac{{4{\rm{S}}}}{\pi }}  = \sqrt {\frac{{4 \times 0,{{2.10}^{ - 6}}}}{{3,14}}} \\
   = 0,{25.10^{ - 3}}{m^2}\\
   \Rightarrow d = 0,5mm
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>