AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

  • A. 1,0m
  • B. 2,0m
  • C. 2,5m
  • D. 1,5m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiều dài của dây nikenlin: 

  \(l = \frac{{R{\rm{S}}}}{\rho } = \frac{{10 \times 0,{{1.10}^{-6}}}}{{0,{{4.10}^{-6}}}} = 2,5m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>