RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hô hấp hiếu khí, COđược giai phóng ở giai đoạn 

  • A. chuỗi truyền diện tử.
  • B. cuối cùng của hô hấp.
  • C. đường phân. 
  • D. chu trình Creb.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong quá trình hô hấp hiếu khí, chỉ có giai đoạn chu trình Creb mới giải phóng CO2.

  Còn giai đoạn đường phân (Cắt mạch c 6C thành 3C) không giải phỏng CO2; Giai đoạn chuỗi truyền e không giải phóng CO2.

  —> Đáp án D.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)