ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hô hấp hiếu khí, COđược giai phóng ở giai đoạn 

  • A. chuỗi truyền diện tử.
  • B. cuối cùng của hô hấp.
  • C. đường phân. 
  • D. chu trình Creb.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong quá trình hô hấp hiếu khí, chỉ có giai đoạn chu trình Creb mới giải phóng CO2.

  Còn giai đoạn đường phân (Cắt mạch c 6C thành 3C) không giải phỏng CO2; Giai đoạn chuỗi truyền e không giải phóng CO2.

  —> Đáp án D.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 139893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1