RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở tế bào Eucarvota, chu trinh Creb diễn ra ở: 

  • A. Tế bào chất.    
  • B. Chất nền cùa ti thể.
  • C. Màng trong của ti thể.        
  • D. Màng ngoài cùa ti thề.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở tế bào Eucaryota (tế bào nhân thực), nơi diễn ra chu trình Creb là chất nền của ti thề.

  Tế bào chất là nơi diễn ra đường phân.

  Màng trong của ti thể là nơi diễn ra chuỗi truyền e.

  —> Đáp án B.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1