RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn dường phân không sử dụng chất nào sau đây? 

  • A. Glucôzơ.
  • B. NAD+  
  • C. ATP.        
  • D. 02.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Đường phân sừ dụng nguyên liệu là glucôzơ, sử dụng chất oxi hoá NAD" và sử dụng ATP đế hoạt hoá phân tử đường glucôzơ.
  • Đường phân không sừ dụng O2. Trong hô hấp, O2 chỉ được sử dụng vào giai đoạn cuối cùng (Olà chất nhận điện tứ cuối cùng cùa chuỗi truyền e).

  → Đáp án D.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)