ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn dường phân không sử dụng chất nào sau đây? 

  • A. Glucôzơ.
  • B. NAD+  
  • C. ATP.        
  • D. 02.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Đường phân sừ dụng nguyên liệu là glucôzơ, sử dụng chất oxi hoá NAD" và sử dụng ATP đế hoạt hoá phân tử đường glucôzơ.
  • Đường phân không sừ dụng O2. Trong hô hấp, O2 chỉ được sử dụng vào giai đoạn cuối cùng (Olà chất nhận điện tứ cuối cùng cùa chuỗi truyền e).

  → Đáp án D.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 139891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1