YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trải qua giai đoạn đường phân và chu trình Creb, một phân tứ glucôzơ sẽ tạo ra được bao nhiêu phân tử ATP? 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 8
  • D. 36
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giai đoạn đường phân tông hợp được 2ATP; giai doạn chu trình Creb tông họp được 2ATP.→ Đáp án B.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1