YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình, từ khóa và tên:

  • A. Có ý nghĩa như nhau
  • B. Người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình đó
  • C. Có thể trùng nhau
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình đó

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON