YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình, từ khóa và tên:

  • A. Có ý nghĩa như nhau
  • B. Người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình đó
  • C. Có thể trùng nhau
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình đó

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON