YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm 2 phần

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF