YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cách đặt tên nào sau đây không đúng?

  • A. Tugiac
  • B. CHUNHAT
  • C. Tam giac
  • D. a_b_c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách đặt tên không đúng: Tam giac

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON