YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?

  • A. là những từ dành riêng
  • B. cho một mục đích sử dụng nhất định
  • C. cho những mục đích sử dụng nhất định
  • D. A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng; dùng cho những mục đích sử dụng nhất định

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON