ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?

  • A. là những từ dành riêng
  • B. cho một mục đích sử dụng nhất định
  • C. cho những mục đích sử dụng nhất định
  • D. A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng; dùng cho những mục đích sử dụng nhất định

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF