YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Từ khóa dùng để khai báo là:

  • A. Program, Uses
  • B. Program, Begin, End
  • C. Programe, Use
  • D.  Begin, End

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ khóa dùng để khai báo: Program, Uses

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF