YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để làm gì?

  • A. Khai báo tên chương trình
  • B. Khai báo các thư viện
  • C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện
  • D. Khai báo từ khóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF