YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình như thế nào?

  • A. ngắn gọn
  • B. dễ hiểu
  • C. dễ nhớ
  • D. A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON