YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình như thế nào?

  • A. ngắn gọn
  • B. dễ hiểu
  • C. dễ nhớ
  • D. A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF