YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tên chương trình do ai đặt?

  • A. học sinh
  • B. sinh viên
  • C. người lập trình
  • D. A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tên chương trình do người lập trình đặt

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON