YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tên chương trình do ai đặt?

  • A. học sinh
  • B. sinh viên
  • C. người lập trình
  • D. A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tên chương trình do người lập trình đặt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF