AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong ngành Chân khớp, lớp động vật nào có giá trị thực phẩm lớn nhất?

  • A. Lớp Giáp xác
  • B. Lớp Hình nhện
  • C. Lớp Sâu bọ
  • D. Lớp Nhiều chân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>