YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong ngành Chân khớp, lớp động vật nào có giá trị thực phẩm lớn nhất?

  • A. Lớp Giáp xác
  • B. Lớp Hình nhện
  • C. Lớp Sâu bọ
  • D. Lớp Nhiều chân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong ngành Chân khớp, lớp giáp xác có giá trị thực phẩm nhiều nhất như: các loài tôm, tép,....

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON