ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự đa dạng của ngành chân khớp thể hiện ở những đặc điểm nào?

  • A. Đa dạng về môi trường sống
  • B. Đa dạng về cấu tạo.
  • C. Đa dạng về tập tính
  • D. Đa dạng về cấu tạo, môi trường sống, tập tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống: Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo cơ thể.
  •  Đa dạng về tập tính: Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON