• Câu hỏi:

  Sự đa dạng của ngành chân khớp thể hiện ở những đặc điểm nào?

  • A. Đa dạng về môi trường sống
  • B. Đa dạng về cấu tạo.
  • C. Đa dạng về tập tính
  • D. Đa dạng về cấu tạo, môi trường sống, tập tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC