YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về tập tính 

  • A. Thần kinh phát triển cao
  • B. Có số lượng cá thể lớn
  • C. Có số loài lớn 
  • D. Sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON