YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? 

  • A. Các chân phân đốt khớp động
  • B. Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể
  • C. Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở 
  • D. Có mắt kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng cơ thể.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON