ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? 

  • A. Các chân phân đốt khớp động
  • B. Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể
  • C. Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở 
  • D. Có mắt kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng cơ thể.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON