YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp:

  • A. Có vỏ kitin.
  • B. Có vỏ kitin, phần phụ phân đốt.
  • C. Có vỏ bằng kitin, phần phụ phân đốt khớp động, lớn lên nhờ lột xác .
  • D. Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau, có vỏ kitin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp:

  • Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở
  • Các chân phân đốt khớp động
  • Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON