AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp:

  • A. Có vỏ kitin.
  • B. Có vỏ kitin, phần phụ phân đốt.
  • C. Có vỏ bằng kitin, phần phụ phân đốt khớp động, lớn lên nhờ lột xác .
  • D. Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau, có vỏ kitin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA