ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Động vật nào thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu?

  • A. Tôm sú, tôm hùm
  • B. Bọ cạp.
  • C. Cua đồng, nhện đỏ. 
  • D. Tôm càng xanh, ong mật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tôm sú, tôm hùm là những loài thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP