YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Động vật nào thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu?

  • A. Tôm sú, tôm hùm
  • B. Bọ cạp.
  • C. Cua đồng, nhện đỏ. 
  • D. Tôm càng xanh, ong mật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tôm sú, tôm hùm là những loài thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu.

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON