YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mối quan hệ giữa các thành phần trong quần xã, thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là

  • A. Quan hệ về nơi ở.
  • B. Quan hệ dinh dưỡng
  • C. Quan hệ hỗ trợ.
  • D. Quan hệ đối địch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40717

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON