AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mối quan hệ giữa các thành phần trong quần xã, thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là

  • A. Quan hệ về nơi ở.
  • B. Quan hệ dinh dưỡng
  • C. Quan hệ hỗ trợ.
  • D. Quan hệ đối địch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>