ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây

  • A. Cạnh tranh giữa các loài
  • B. Khống chế sinh học
  • C. Hỗ trợ giữa các loài
  • D. Hội sinh giữa các loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>