YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?

  • A. Một khu rừng
  • B. Một hồ tự nhiên
  • C. Một đàn chuột đồng
  • D. Một ao cá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF