YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chỉ số thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã là

  • A. Độ nhiều
  • B. Độ đa dạng
  • C. Độ thường gặp
  • D. Độ tập trung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON