RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chỉ số thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã là

  • A. Độ nhiều
  • B. Độ đa dạng
  • C. Độ thường gặp
  • D. Độ tập trung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA