AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M là điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\) và N là điểm biểu diễn số phức \(w =  - b - ai\) (với a và b là các số thực khác 0). Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. M và N đối xứng nhau qua đường thẳng y = x
  • B. M và N đối xứng nhau qua gốc tọa độ
  • C. M và N đối xứng nhau qua đường thẳng y = - x
  • D. A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>