AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mp tọa độ Oxy, các điểm nào sau đây là điểm biểu diễn các nghiệm của pt: \({z^2} + 2i = 0\)?

  • A. \(M\left( { - 1;\sqrt 2 } \right);N\left( { - 1; - \sqrt 2 } \right)\)
  • B. \(P\left( {1; - 1} \right);Q\left( { - 1;1} \right)\)
  • C. \(E\left( {1;\sqrt 2 } \right);F\left( {1; - \sqrt 2 } \right)\)
  • D. \(G\left( {1;1} \right);H\left( { - 1; - 1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>