AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai số phức \({z_1} = b - ai, a,b \in R\) và \({z_2} = 2 - i\). Tìm \(a, b\) biết điểm biểu diễn của số phức \(w = \frac{{{z_1}}}{{{z_2}}}\) trong mặt phẳng Oxy trùng với giao điểm của đường thẳng y = x và đường tròn tâm I(3;1), bán kính \(R = \sqrt 2 \) . 

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   a =  - 3\\
   b = 8
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   a =  - 2\\
   b = 2
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
   a =  - 2\\
   b = 6
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   a = 2\\
   b = 2
   \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>