AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn cho các số phức là nghiệm của phương trình : \({z^3} - i{z^2} - z + i = 0\). Kết luận nào sau đây đúng nhất?

  • A. Tam giác ABC là tam giác cân (không đều)
  • B. Tam giác ABC là tam giác vuông cân            
  • C. Tam giác ABC là tam giác vuông (không cân)
  • D. Tam giác ABC là tam giác đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>