AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch chọn sóng, khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuồn cảm L thì mạch thu được bước sóng λ1 = 90m. Khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng λ2 = 120m. Khi mắc C1 song song C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là 

  • A. 100 m
  • B. 150 m
  • C.  210 m
  • D. 72 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA