YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mạch chọn sóng, khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuồn cảm L thì mạch thu được bước sóng λ1 = 90m. Khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng λ2 = 120m. Khi mắc C1 song song C2 rồi mắc vào cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là 

  • A. 100 m
  • B. 150 m
  • C.  210 m
  • D. 72 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42524

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON