YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm có độ tự cảm \(10\mu H\) và một tụ điện có điện dung biến thiên trong một giới hạn nhất định. Máy này thu được băng sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng từ 10 m đến 50 m. Hỏi khi thay cuộn thuần cảm trên bằng cuộn thuần cảm khác có độ tự cảm \(90\mu H\) thì máy này thu được băng sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng nào?

  • A. 30 m đến 150 m
  • B. 50 m đến 250 m
  • C. 10 m đến 150 m
  • D. 30 m đến 300 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

   \(\lambda_{min} =2\pi c\sqrt{L.C_{min}}; \lambda'_{min} =2\pi c\sqrt{L'.C_{min}}\)

  \(\Rightarrow \lambda'_{min} =\sqrt{\frac{L}{L'}}.\lambda_{min} =30m; \lambda'_{max} =\sqrt{\frac{L}{L'}}.\lambda_{max} =150m\)

  ⇒ Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA