ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, hãy viết phương trình của đường thẳng d đi qua hai điểm M(0;-2; 0) và N(1; -3; 1)

  • A. \(d:\frac{x}{1} = \frac{{y - 2}}{-1} = \frac{z}{1}\)
  • B. \(d:\frac{x}{1} = \frac{{y - 2}}{1} = \frac{z}{1}\)
  • C. \(d:\frac{x}{1} = \frac{{y + 2}}{-1} = \frac{z}{1}\)
  • D. \(d:\frac{x}{1} = \frac{{y + 2}}{1} = \frac{z}{1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  d đi qua hai điểm M(0; -2; 0) và N(1; -3; 1)

  => d có một vecto chỉ phương là \(\overrightarrow {MN}  = \left( {1; - 1;1} \right)\)

  Vậy d có phương trình là \(d:\frac{x}{1} = \frac{{y - 2}}{{ - 1}} = \frac{z}{1}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON