AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi V là thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục hoành: y=sinx, y = 0, x = 0, \(x = 12\pi \). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. \(V = \pi \int_0^{12\pi } {{{\left( {\sinx } \right)}^2}dx} \)
  • B. \(V = {\pi ^2}\int_0^{12\pi } {{{\left( {\sinx } \right)}^2}dx} \)
  • C. \(V = {\pi ^2}\int_0^{12\pi } {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} dx} \)
  • D. \(V = \pi \int_0^{12\pi } {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} dx} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối tròn xoay đã cho có thể tích \(V = \pi \int_0^{12\pi } {{{\left( {\sinx } \right)}^2}dx} \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>