AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm \(A\left( {1;3; - 5} \right),B\left( { - 3;1; - 1} \right).\) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB.

  • A. \(G\left( {\frac{2}{3}; - \frac{4}{3}; - 2} \right).\)
  • B. \(G\left( { - \frac{2}{3}; - \frac{4}{3};2} \right).\)
  • C. \(G\left( { - \frac{2}{3}; - \frac{4}{3}; - 2} \right).\)
  • D. \(G\left( { - \frac{2}{3};\frac{4}{3}; - 2} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>