AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối tứ diện đều có cạnh bằng \(a\sqrt 2 .\) Thể tích của khối tứ diện bằng

  • A. \(\frac{{{a^3}}}{3}.\)
  • B. \(\frac{{{2a^3}}}{3}.\)
  • C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}.\)
  • D. \(\frac{{{2a^3}\sqrt 3 }}{3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>