RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert \(\rightarrow\) New Slide là để

  • A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành
  • B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành
  • C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên
  • D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA