• Câu hỏi:

  Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện:

  • A. Chọn View \(\rightarrow\) Background
  • B. Chọn Format \(\rightarrow\) Background
  • C. Chọn Insert \(\rightarrow\) Background
  • D. Chọn Slide Show \(\rightarrow\) Background

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC