AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hình bên có số cặp vectơ bằng nhau là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chỉ có đúng 1 cặp vectơ bằng nhau đó là \(\vec{x}\) và \(\vec{y}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>