YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.
  • B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.
  • C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương với nhau.
  • D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai vectơ bất kì luôn cùng phương với vectơ – không, nhưng chúng chưa chắc cùng phương với nhau. Chọn B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 44989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF