YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.
  • B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.
  • C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương với nhau.
  • D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai vectơ bất kì luôn cùng phương với vectơ – không, nhưng chúng chưa chắc cùng phương với nhau. Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON