AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bát giác đều ABCDEFGH tâm I. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và nhận các đỉnh của bát giác là gốc và ngọn?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có đường thẳng AB song song với các đường thẳng EF, DG, CH. ứng với mỗi đường, ta có hai vectơ đối nhau nên nhận được 6 vectơ có gốc và ngọn là các đỉnh của bát giác đều, và lại có vectơ \(\vec{AB}\) có vectơ \(\vec{BA}\) là vectơ cũng cùng phương nên có 7 vectơ thỏa bài toán

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>