YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho bát giác đều ABCDEFGH tâm I. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và nhận các đỉnh của bát giác là gốc và ngọn?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có đường thẳng AB song song với các đường thẳng EF, DG, CH. ứng với mỗi đường, ta có hai vectơ đối nhau nên nhận được 6 vectơ có gốc và ngọn là các đỉnh của bát giác đều, và lại có vectơ \(\vec{AB}\) có vectơ \(\vec{BA}\) là vectơ cũng cùng phương nên có 7 vectơ thỏa bài toán

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF